El 13.05.14, l’IEA i la Fundació Jacqueline Pradère presentaven l’estudi “Pobresa i exclusió social a Andorra”

Català

L’ Institut d’Estudis Andorrans (IEA) i la Fundació Jacqueline Pradère han presentat, el 13/05/2014, l’estudi Pobresa i exclusió social a Andorra. El treball tenia com a objectiu conèixer els problemes relacionats amb l’exclusió social a Andorra, així com definir estratègies per afrontar necessitats i identificar moments de canvi o punts d’inflexió.

La Fundació Jacqueline Pradère ha donat suport econòmic a aquest estudi dins de la seva política de “compromís permanent amb el país”, així com de la seva preocupació per les diferents situacions personals que deriven de la crisi.

L’estudi ha estat presentat pel director del Centre de Recerca Sociològica (CRES), Sr. Joan Micó, i per la investigadora del CRES, Sra. Meritxell Moya. A la roda de premsa també han participat la ministra d’Educació i Joventut, Sra. Roser Suñe; la presidenta de la Fundació Jacqueline Pradère, Sra. Jacqueline Pradère; el secretari de la Fundació Jacqueline Pradère, Sr. Josep Manzano; i el director de IEA, Sr. Jordi Guillamet.

La investigació tenia 28 relats de vida de persones en situació de precarietat com a eix vertebrador i s’analitzaren els diferents factors i graus que determinen el procés d’exclusió social com són els factors: relacional, laboral, econòmic, la salut, la llar i l’educació.

Les conclusions apuntaven com els afectats desenvolupen les estratègies compensatòries per frenar els processos més negatius i el paper essencial de l’ajuda familiar com a amortidor del risc de pobresa i d’exclusió, tot i que també assenyalava que amb la crisi la figura de la família s’ha vist sobrepassada.

La investigació també concloïa que l’àmbit laboral i econòmic provoquen moments d’inflexió i desavantatge social. Col·lectius en una situació de vulnerabilitat són el d’aturats de llarga durada, les persones que no tenen una xarxa relacional, les persones amb baixos nivells de formació i les famílies monoparentals amb incompliment de pagament de la parella. L’estudi també incideix en la importància de les ajudes socials per evitar l’empitjorament de determinades situacions. La M.I. Sra. Suñé ha recordat que aquest estudi tenia com a punt de partida una situació de crisi econòmica en la qual es volia analitzar la problemàtica de diferents famílies. En aquest sentit, ha destacat que el Govern “ha continuat desplegant polítiques de suport a aquests col·lectius” a través dels diferents programes en l’àmbit de Benestar.

El Sr. Guillamet ha destacat que l’estudi s’emmarcava plenament en els àmbits d’investigació de l’ institut. El director de l’IEA ha valorat la importància de comptar amb aquest nou estudi qualitatiu, que incorpora més elements d’anàlisi pel que fa a com la població desplega diferents estratègies per afrontar necessitats.