Avís Legal

POLÍTIQUES DE PRIVACITAT DE FUNDACIÓ PRIVADA JACQUELINE PRADÈRE

Aquesta política de privadesa és aplicable únicament i exclusivament a les dades recollides en el lloc web:  www.fundaciojacquelinepradere.com.

Sol·licitud i tractament de les dades.

En el moment que l'usuari decideix registrar-se a la nostra web, es sol·licitaran les dades estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual està destinat aquest apartat.

Les dades que es facilitin seran incorporades al nostre fitxer d'usuaris web, propietat de la Fundació Privada Jacqueline Pradère, amb la finalitat de poder atendre i processar adequadament les sol•licituds de consulta remeses.

El fitxer està inscrit a l'Agència de Protecció de Dades d'Andorra amb aquest mateix nom.

La Fundació Privada Jacqueline Pradère podrà remetre als usuaris registrats en el lloc web, mitjançant comunicacions electròniques (correu electrònic, SMS), notícies relacionades amb les activitats que desenvolupa la Fundació, sempre que els mateixos prèviament ho hagin autoritzat a través dels apartats NewLetters.

La Fundació Privada Jacqueline Pradère ha adoptat les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal com també evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, adaptant-se al que s’estableix a la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals.

En prémer sobre el botó d'enviar, l'usuari està donant el seu consentiment exprés i inequívoc al tractament de les seves dades.

Dret d'accés, rectificació, supressió i oposició.

L'usuari podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió i oposició.

Aquests drets poden fer-se efectius mitjançant la pròpia configuració de la pàgina web. En cas de tenir problemes per a la realització en línia així com per a qualsevol tipus de dubte, podrà dirigir-se directament o per escrit a: Fundació Privada Jacqueline Pradère, Av. Meritxell, 11 d’Andorra la Vella, al Principat d'Andorra.

Cookies

En cap cas no s'utilitzen cookies per a l'adquisició de dades personals identificatives de l'usuari ni es registren les seves adreces IP.

L'ús de les cookies es reserva exclusivament per facilitar a l'usuari l'accessibilitat al lloc web i per a estadístiques.

Propietat intel·lectual.

Els elements inclosos en aquest lloc web (fotos, dissenys, logotips, etc.) no poden ser reproduïts, usats, adaptats o comercialitzats sense l'aprovació escrita de la Fundació Privada Jacqueline Pradère.

Errors/Omissions

La informació i el material contingut en aquest lloc web han estat controlats perquè siguin exactes; no obstant això, aquesta informació i material són subministrats sense cap garantia expressa o implícita.

La Fundació Privada Jacqueline Pradère no assumeix cap responsabilitat per qualsevol error o omissió en aquesta informació i material.

Modificacions de la nostra política de privadesa.

La Fundació Privada Jacqueline Pradère es reserva el dret, a la seva exclusiva discreció, de modificar, alterar, afegir o eliminar part d'aquestes Polítiques de Privadesa en qualsevol moment.

Recomanem que examini aquesta política cada vegada que visiti el lloc web de la Fundació Privada Jacqueline Pradère.

Condicions d’accés al lloc web i ús dels productes i serveis.

L'accés al lloc web de la Fundació Privada Jacqueline Pradère és gratuït.

L'usuari es compromet i garanteix fer ús del lloc web conforme a les disposicions establertes en aquestes condicions, el que es disposa en la normativa aplicable, així com el que fa referència a la moral i als bons costums.

En aquest sentit, l'usuari es compromet a:

  1. No utilitzar cap dels serveis o continguts que la Fundació Privada Jacqueline Pradère posa a la seva disposició, per mitjans o amb fins il•lícits, o expressament prohibits en les disposicions o els efectes de les quals puguin vulnerar o lesionar drets, interessos o béns de la Fundació Privada Jacqueline Pradère o de tercers.
  2. Abstenir-se de realitzar qualsevol activitat que pogués danyar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l'activitat normal del lloc web de la Fundació Privada Jacqueline Pradère, així com d'obtenir els continguts facilitats en el lloc web per mitjans il•lícits, fraudulents, robatori o plagi dels mateixos, de conformitat amb el que estableix la normativa d'aplicació.
  3. No fer un ús il•lícit dels serveis o continguts que pugui suposar un perjudici per a la Fundació Privada Jacqueline Pradère. Per tant, l'usuari s'abstindrà a títol no limitatiu, de modificar, copiar, distribuir, publicar, cedir i/o a vendre qualsevol informació o aparença concernent als serveis o continguts, facilitats per la Fundació Privada Jacqueline Pradère a través del seu lloc web.

En cas que l'usuari causés danys a tercers, per fer ús de servei o contingut i/o eina facilitat a través del lloc web, o per fer-ne ús indegut, l'usuari exonera expressament la Fundació Privada Jacqueline Pradère de qualsevol responsabilitat que li pogués ser imputada.

A aquest efecte, l'usuari assumirà la responsabilitat única i exclusiva que pogués derivar-se com a conseqüència de l'anterior.

La Fundació Privada Jacqueline Pradère, a fi de garantir els drets en compliment d’aquestes condicions i el respecte a la legislació vigent, podrà:

  1. Procedir a la supervisió del servei per mitjà dels seus administradors amb respecte en tot cas del secret de les comunicacions i la intimitat de l'usuari.
  2. Interrompre temporalment el servei sense preavís i en qualsevol moment per raons tecnològiques o legals que seran convenientment motivades en el lloc web.
  3. Modificar les condicions de prestació de serveis, continguts i/o eines, quan així ho aconsellin raons tècniques o per aplicació de noves disposicions legals.
  4. Modificar el contingut dels serveis i/o continguts que integren el lloc web, sense necessitat de comunicar-ho prèviament, quan per raons de la seva activitat així ho consideri convenient. Així mateix, es reserva el dret de no concedir l'accés als serveis, continguts i/o eines, sense previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que es disposa en aquestes condicions.
  5. Suprimir o retirar dels diferents serveis i/o continguts presentats a través de pàgina web tota la informació que pogués ser il•legal o simplement ofensiva.
  6. Comunicar als òrgans competents que actuïn en l'exercici de les seves competències, les conductes, activitats o dades presumptament il•lícites de les quals la Fundació Privada Jacqueline Pradère tingui coneixement.
Català