Càncer de mama, de la prevenció a la cura dels ja supervivents

Català
Videos: 

El 19 d'octubre del 2010 la Fundació Privada Jacqueline Pradère es va donar a conèixer de manera oficial amb una xerrada del reconegut expert en oncologia Josep Ramon Germà sobre el càncer de mama.

El Dr. Germà recomanava unes webs que poden ser fons interessants on trobar informació.

Destaquem els següents llibres de l'editorial Planeta escrits pel Sr. Germà:

- "El cáncer se cura: 50 historias de esperanza"

- "Cáncer, el fin de un mito. Historias reales de superación"