20/05/2015, conferència de Magda MATA FONT: "Com afrontar els reptes quotidians de la vida!"

Català
Videos: 

En la conferència del 20/05/2015, la Sra. Magda MATA FONT, psicòloga clínica i màster en sofrologia caycediana, ens va explicar els beneficis de la sofrologia en el nostre dia a dia.

Per resoldre certs problemes privats o professionals o senzillament per arribar a un major benestar, la sofrologia ens ofereix molts àmbits d’aplicació per afrontar els reptes de la vida quotidiana.

La sofrologia va ser creada l’any 1960 pel  Dr. Alfonso Caycedo, i la paraula SOFROLOGIA significa:
- SOS: equilibri
- PHREN: consciencia, ment
- Logos: estudi.

Ens va parlar doncs de l’estudi de la ment, consciencia equilibrada, tot un programa per millorar el nostre benestar ! A més a més, a la mateixa conferència i durant uns minuts, gràcies a indicacions seves molt senzilles, tot el públic va tenir l'oportunitat de poder practicar una petita tècnica curta, a tall d’introducció molt interessant a les diferents i molt amples tècniques de la sofrologia.

Per a qui estigui interessat en aquest tema, es pot trobar informació a la web de la Sofracay que ens indica la Sra. Magda Mata: http://www.sofracay.com