Col•laboració amb el Govern d’Andorra per una campanya de difusió del programa d’acolliment familiar de menors en risc d’exclusió

Català

El Ministeri de Salut i Benestar del Govern d’Andorra i la Fundació Jacqueline Pradère han signat el dia 4 de novembre del 2014 un acord de col·laboració per a la difusió i promoció del Programa d’acolliment familiar gestionat per l’Àrea d’Atenció Social a la Infància i a la Família del Ministeri de Salut i Benestar. La signatura ha anat a càrrec de la M.I. Sra. Cristina Rodríguez, ministra de Salut i Benestar, i de la Sra. Jacqueline Pradère, presidenta de la Fundació Pradère. Aquesta campanya consisteix en la distribució de díptics de forma massiva arreu del país i la difusió màxima als mitjans de comunicació, pel que s’agraeix també la col·laboració del Periòdic d’Andorra i del Diari d’Andorra.

El Programa d’acolliment familiar està integrat dins l’Àrea d’Atenció Social a la Infància i a la Família del Ministeri de Salut i Benestar. La finalitat del programa és oferir protecció al menor en situació de risc i/o perill mitjançant una família acollidora que en complementi la cura, l’educació i l’alimentació mentre la família d’origen no pugui recuperar-se, i responsabilitzar-se de les seves funcions com a pares.

L’acolliment familiar és un recurs de protecció al menor que ofereix un espai dins d’una família pel temps que sigui necessari, mentre no pugui retornar amb la seva família d’origen. Es tracta d’acolliments en el que no existeix cap vincle de parentesc entre el menor i la família que l’acull, on s’afavoreix un entorn de respecte per la història i la identitat del menor, per la seva relació amb la família biològica i pel seu retorn al nucli familiar, evitant en la mesura que sigui possible la seva institucionalització.

Pot ser acollit qualsevol menor d’entre 0 i 18 anys que estigui en una situació de desprotecció i de risc per al seu desenvolupament integral o que estigui institucionalitzat i que a causa de dificultats familiars puntuals, necessiti ser atès temporalment per una altra família.

Al web del Govern hi ha també una guia per a les famílies d'acollida amb totes les dades necessàries per a aquelles persones que estiguin interessades a formar part del programa:

http://www.benestar.ad/col-lectius/infancia/programa-d-acolliment-familiar