Entrega xec de col.laboració a l'AFMMA el 21/12/17

Català

Com cada any, en ocasió de la nostra entrega de col·laboració, hem tingut la oportunitat de reunir-nos amb l’Associació de familiars de malalts mentals d’Andorra, amb la Sra. Rosa LLUÍS, presidenta, i la Sra. Gemma CABRERA, vicepresidenta, donant-nos l'oportunitat de conèixer millor la evolució de l’Associació, amb les seves dificultats però també els seus èxits. Agraïm l’esforç constant de l’AFMMA per aconseguir millores en la situació dels afectats, en particular a nivell de la seva inserció social.